Uit recent onderzoek van Savanta blijkt dat er in veel organisaties nog aanzienlijke winst te behalen is op het gebied van Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie (DE&I). Meaghan Willis, directeur van het onderzoek, benadrukt dat DE&I niet alleen draait om het aantrekken van mensen met diverse achtergronden, maar vooral om het ondersteunen van collega’s op hun weg naar succes en het aanmoedigen van het volledige potentieel van werknemers. Diversiteit en inclusie versterken niet alleen de organisatie maar maken deze ook wijzer en sterker. Volgens Willis kunnen we pas echt uitmuntend werk leveren wanneer we gezamenlijk samenwerken.

Het opbouwen van een inclusieve werkomgeving vereist erkenning en waardering van de identiteit van elke medewerker. In dit artikel richten we ons specifiek op de onmisbare rol die JIJ als leidinggevende hierbij speelt.

• Bewustwording en Erkenning
Het begint met bewustwording. Als leidinggevende is het van essentieel belang dat jij je bewust bent van de diversiteit binnen je team én erkent dat verschillende identiteiten en achtergronden bijdragen aan een rijke en dynamische werkomgeving. Elke medewerker is uniek en brengt eigen ervaringen, waarden en perspectieven mee. Het is de rol van de leidinggevende om deze verscheidenheid aan invalshoeken optimaal te benutten.

We denken altijd van ons zelf dat we heel inclusief zijn en geen bias hebben, maar iedereen heeft een bias, ook jij! Iedereen heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen cultuur. Als leidinggevende is het heel belangrijk om je bewust te zijn van je eigen vooroordelen en hoe je hier mee omgaat. Pas als je je hier bewust van bent, kun je waarnemen zonder oordeel en daarna pas adequaat handelen.

• Actief Luisteren
Actief luisteren naar medewerkers vormt een sleutelcomponent bij het opbouwen van een inclusieve werkomgeving. Creëer een cultuur waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich gehoord voelen. Dit gaat verder dan enkel luisteren naar gesproken woorden; het omvat ook het oppikken van wat onuitgesproken blijft. Door open te staan voor de ervaringen van medewerkers ontstaat een veilige cultuur waarin mensen hun ideeën durven te delen. Stimuleer een cultuur waarin teamleden ideeën uitwisselen met elkaar en leer hen om verschillende perspectieven op waarde te schatten, zodat het gehele team naar een hoger niveau wordt getild.

Onze aanmoediging voor jou
Wij dagen je uit om met bovenstaande punten aan de slag te gaan en zo jouw inclusieve leiderschapsstijl verder te ontwikkelen. Dit is geen vaststaand gegeven maar een voortdurend proces van bewustwording, leren en aanpassen om een omgeving te creëren waarin diversiteit wordt omarmd, gelijke kansen worden geboden en diverse kwaliteiten worden ingezet om medewerkers met elkaar te verbinden.

Wij hebben veel expertise in het (h)erkennen van talenten en kwaliteiten en het zichtbaar maken van het aanwezige potentieel. Indien de tips en adviezen in dit artikel niet volstaan, neem dan gerust contact met ons; wij helpen je graag.

Over Mayke Langenhorst
Mayke startte haar carrière als HR-professional na haar HBO-studie HRM en Universitaire opleiding verandermanagement. Sinds 2012 is ze eigenaar van ML coaching. Ze heeft haar levensverhaal “versmolten” met haar werk als business- en loopbaancoach. Zij is het levende bewijs dat je altijd in jezelf moet blijven geloven en onmogelijke doelen voor jezelf mag stellen. Mayke coacht ambitieuze professionals die een transformatie willen doormaken van een (werk)leven geleidt in door waan van de dag naar een het (werk)leven vanuit volledige eigen regie. Dus persoonlijk leiderschap tonen en het werkleven creëren dat ze ECHT willen leiden.

Dit artikel heeft gestaan in NRC Carrière.