• Uit een recent kwantitatief onderzoek uitgevoerd door Motivaction/Sparkey en gerapporteerd door Managers Online, blijkt dat 63% van de HR-professionals van mening is dat er in hun organisatie heel veel onbenut potentieel aanwezig is. Wow, dat betekent dat slechts 37% van het volledige potentieel van medewerkers wordt benut in organisaties! Dit benadrukt de noodzaak om talentmanagement serieus te nemen. Waarom? Medewerkers krijgen over het algemeen energie uit iets waar ze talent voor hebben. Het actief toewijzen
  • Het stimuleren van eigenaarschap binnen teams is essentieel voor het succes en de groei van een organisatie. Als leidinggevende speel je een cruciale rol bij het creëren van een cultuur waarin teamleden zich betrokken voelen en verantwoordelijkheid nemen. Maar ja… hoe kun je eigenaarschap te bevorderen binnen jouw team? Lees hieronder onze inzichten. 1. Duidelijke visie en doelen communiceren Het begint allemaal met een heldere visie en doelen. Als leidinggevende is het van groot belang
  • In de dynamische wereld van het bedrijfsleven spelen zowel ondernemers als managers een belangrijke rol. Hoewel deze termen soms door elkaar worden gebruikt, vertegenwoordigen ze toch verschillende facetten van het zakelijk spectrum. Graag verduidelijken we het onderscheid tussen ondernemers en managers, en waarom beide aspecten van vitaal belang zijn voor een succesvol bedrijf. Ondernemers: De visionairs van het bedrijf Ondernemers worden vaak gezien als de visionairs, diegenen die nieuwe ideeën initiëren en de koers van
  • Uit recent onderzoek van Savanta blijkt dat er in veel organisaties nog aanzienlijke winst te behalen is op het gebied van Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie (DE&I). Meaghan Willis, directeur van het onderzoek, benadrukt dat DE&I niet alleen draait om het aantrekken van mensen met diverse achtergronden, maar vooral om het ondersteunen van collega’s op hun weg naar succes en het aanmoedigen van het volledige potentieel van werknemers. Diversiteit en inclusie versterken niet alleen de organisatie
  • Hé manager, ken je dat, dat medewerkers over je klagen? Je erkent de prestaties van je mensen te weinig, je neemt te weinig tijd voor besprekingen of je communicatie is niet goed. Omgaan met deze kritieken is best pittig toch?! In onze vorige artikelen schreven we al over eenzaam aan de top zijn en leidinggeven met moed als capaciteiten van een goede manager. Rengelink voegt hier nog een derde aan toe; haattolerantie. Persoonlijk geraakt of
  • Als leidinggevende heb je een cruciale rol in het vormgeven van de bedrijfscultuur en het inspireren van je medewerkers om hun talenten in te zetten. Eén van de meest krachtige manieren om dit te bereiken, is door zelf het goede voorbeeld te geven. In gesprek gaan met je medewerkers over hoe ze hun job kunnen ‘craften’ naar hun talenten is ook van groot belang. Dit kan niet alleen leiden tot meer tevredenheid op de werkvloer,