Als leidinggevende heb je een cruciale rol in het vormgeven van de bedrijfscultuur en het inspireren van je medewerkers om hun talenten in te zetten. Eén van de meest krachtige manieren om dit te bereiken, is door zelf het goede voorbeeld te geven. In gesprek gaan met je medewerkers over hoe ze hun job kunnen ‘craften’ naar hun talenten is ook van groot belang. Dit kan niet alleen leiden tot meer tevredenheid op de werkvloer, maar ook tot betere prestaties en dat ze geboeid blijven in de organisatie.

Voorbeeldrol van een leidinggevende
Een rolmodel zijn voor je team als leidinggevende is cruciaal belang. Zo laat je het gedrag zien wat van je medewerkers verwacht wordt. Dit omvat niet alleen professionaliteit en ethisch handelen, maar ook het streven naar continue groei en ontwikkeling. Het laten zien van zelfreflectie, leren van fouten en het openstaan voor verandering is van onschatbare waarde.

Gesprekken over talentontwikkeling
Alleen een voorbeeld zijn, is niet voldoende. Je zult als leidinggevenden ook actief het gesprek aan moeten gaan met je medewerkers over hun talenten, sterke punten en professionele doelen. Hier zijn enkele stappen om dit te bereiken:
1. Creëer een open en vertrouwelijke omgeving: Zorg ervoor dat je medewerkers zich op hun gemak voelen om hun talenten en ambities te delen. Dit kan bereikt worden door een cultuur van open communicatie en vertrouwen te bevorderen. In ieder bilateraal overleg kun je bijvoorbeeld het gedrag van je medewerker benoemen, waaruit blijkt dat jij dit als talent ervaart bij je medewerker. Op deze manier werk je aan een vertrouwensband.
2. Stel gerichte vragen: Vraag medewerkers naar hun sterke punten, waar ze gepassioneerd over zijn en waar ze in hun rol graag meer tijd aan zouden willen besteden. Stel open vragen en laat af en toe ook stiltes vallen, waardoor je medewerkers de ruimte krijgen om bij zichzelf te onderzoeken waar hun energie zit.
3. Bied ondersteuning en hulpmiddelen: Zodra je inzicht hebt in de talenten en ambities van je medewerkers, kun je ondersteuning bieden om hen te helpen hun job aan te passen. Dit kan opleiding, mentorschap, coaching of aanpassingen in hun huidige rol omvatten.
4. Stimuleer zelfsturing: Moedig medewerkers aan om zelf initiatief te nemen in het vormgeven van hun job naar hun talenten. Dit vergroot hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Eigenaarschap stimuleren vergroot de talenten en daarmee het werkplezier in de organisatie.

Voordelen van talentgericht werken
Het investeren in talentontwikkeling en het aanpassen van de werkplek aan de sterke punten van medewerkers kan aanzienlijke voordelen opleveren. Medewerkers zullen meer tevreden zijn, gemotiveerder en productiever. Dit zal zich vertalen naar verbeterde prestaties, lagere verloopcijfers en een positieve bedrijfscultuur.

Het belang van een goede voorbeeldrol als leidinggevende mag niet worden onderschat. Door zelf het pad van continue groei en ontwikkeling te bewandelen en medewerkers te inspireren om hun talenten in te zetten, kun je niet alleen een positieve impact hebben op je team, maar ook op het succes van je organisatie als geheel. Het is een investering die loont in termen van zowel persoonlijke als professionele groei.

Over Mayke Langenhorst
Mayke startte haar carrière als HR-professional na haar HBO-studie HRM en Universitaire opleiding verandermanagement. Sinds 2012 is ze eigenaar van ML coaching. Ze heeft haar levensverhaal “versmolten” met haar werk als business- en loopbaancoach. Zij is het levende bewijs dat je altijd in jezelf moet blijven geloven en onmogelijke doelen voor jezelf mag stellen. Mayke coacht ambitieuze professionals die een transformatie willen doormaken van een (werk)leven geleidt in door waan van de dag naar een het (werk)leven vanuit volledige eigen regie. Dus persoonlijk leiderschap tonen en het werkleven creëren dat ze ECHT willen leiden.

Dit artikel heeft gestaan in NRC Carrière.