Herken je de bovenstaande uitspraak? HR professionals verwachten dat het nog lastiger gaat worden. Hoe zit dat bij jouw organisatie? Zie jij behoud van mensen als hoogste prioriteit? Wij zijn er heilig van overtuigd dat het NU tijd is om met een nieuwe frisse blik naar je medewerkers kijken. Wij geloven dat talent van mensen centraal moet komen staan!

Talent of Tekort?

Mensen moeten voldoen aan de opgestelde competentieprofielen. Er wordt vooral gekeken welke vaardigheden ze moeten nog verbeteren om in dat competentieprofiel te passen. Focus ligt dan op tekortkomingen. Pas op! Want hiermee zet je zwakke punten in de spotlight en dat heeft geen goed effect op het werkgeluk en het zelfvertrouwen van je medewerkers.

‘Wanneer jouw passie en talent gaan samenwerken maak je een meesterwerk’ – 365 dagen succesvol

Talenten van medewerkers herkennen en inzetten is cruciaal voor het behoud van je mensen. Bedrijven beseffen dat steeds meer. Tegelijkertijd zien we dat organisaties geleid worden door de waan van de dag en er onvoldoende tijd wordt vrijgemaakt om talentgericht werken te ontwikkelen. Doodzonde vinden wij!

Een aanpak die werkt!
Vraag jij je ook af hoe je op een praktische manier talentgericht werken in jouw organisatie kunt ontwikkelen? Allereerst is het belangrijk om aan de slag te gaan met een positieve mindset binnen je organisatie. Zorg dat er commitment is om te werken vanuit talent. Met name de bewustwording bij managers en leidinggevenden is belangrijk. Hun leiderschap heeft grote invloed op de ontwikkeling van medewerkers en daarmee op hun commitment.

Stap 2 is het in kaart brengen van talenten. We zien vaak dat medewerkers zich helemaal niet bewust zijn van hun talenten. Ze hebben anderen nodig om dat te ontdekken. We maken van verschillende tools gebruik om deze talenten te identificeren.

Als talenten herkend zijn, is het belangrijk dat je ze gaat erkennen door het werk rondom medewerkers anders te organiseren via job crafting. Job crafting is je baan binnen de mogelijkheden aanpassen naar een betere match met je talenten en ambities. Dit maakt medewerkers meer proactief, bevlogener en vitaler. Vind je dit als werkgever spannend, omdat je denkt de controle te verliezen? Bij job crafting wordt JUIST het organisatiebelang voorop gezet. Medewerkers komen in hun kracht te staan en excelleren in hun rol. Wie wil dat nu niet?

Leidinggevenden spelen een cruciale rol in talentontwikkeling. In ons volgende artikel vertellen we je het belang van een goede voorbeeldrol als leidinggevende. En ook HOE je het gesprek met je mensen aan gaat om ze te inspireren om hun job te craften.

Het ontwikkelen van een talentgerichte organisatie kost tijd en voortdurende inspanningen. Alles wat je aangeeft groeit. Creëer een cultuur, waarin talenten worden gewaardeerd, gestimuleerd en ontwikkeld. Wij helpen je graag met een strategie en concreet actieplan om een succesvolle transitie te maken naar een talentgerichte organisatie. Jij wilt hier toch ook de vruchten van plukken?

Over Mayke Langenhorst
Mayke startte haar carrière als HR-professional na haar HBO-studie HRM en Universitaire opleiding verandermanagement. Sinds 2012 is ze eigenaar van ML coaching. Ze heeft haar levensverhaal “versmolten” met haar werk als business- en loopbaancoach. Zij is het levende bewijs dat je altijd in jezelf moet blijven geloven en onmogelijke doelen voor jezelf mag stellen. Mayke coacht ambitieuze professionals die een transformatie willen doormaken van een (werk)leven geleidt in door waan van de dag naar een het (werk)leven vanuit volledige eigen regie. Dus persoonlijk leiderschap tonen en het werkleven creëren dat ze ECHT willen leiden.

Dit artikel heeft gestaan in NRC Carrière.