Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte onlangs bekend, dat aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar er voor iedere 100 werklozen maar liefst 133 vacatures open stonden. Dat betekent concreet 451.000 openstaande vacatures voor 338.000 werklozen. Dit biedt dus kansen voor werkzoekenden en uitdagingen voor werkgevers. Hoe kun je als werkgever je bedrijf aantrekkelijk maken waardoor je (nieuwe) medewerkers blijft binden en boeien?

Werving & Selectie
In deze tijd kun je als werkgever kijken of je meer wilt afstappen van statische functieomschrijvingen en meer kunt selecteren op talent en motivatie van mensen. De soft skills krijgen dan meer aandacht. Dus over welke competenties, waarden en overtuigingen beschikt de kandidaat? In hoeverre zijn deze aanvullend aan het talent, dat je al in huis hebt? En beschikt de kandidaat over de juiste werkhouding en drijfveren, veerkracht en leermotivatie om een eventuele verandering of ontwikkeling van rol in de toekomst door te maken? Dit maakt dat werkervaring en opleidingen minder relevant kunnen zijn tijdens het selectieproces. Als de kandidaat geselecteerd is, is het hebben van een ontwikkelingsplan nodig om de juiste “employee journey“ te krijgen. Enthousiaste medewerkers zorgen voor zeer tevreden klanten, die vervolgens weer zorgen voor stijgende omzet!

Persoonlijke aandacht tijdens het “onboardingsprogramma”
Een goed “onboardingsprogramma” is een onderdeel van de “employee journey” en draagt bij aan het behoud van nieuwe medewerkers en voortijdige uitstroom. Onboarden betekent; al starten met inwerken en begeleiden van je medewerker in de tijd tussen het tekenen van het contract en de startdatum van indiensttreding en de maanden daarna. Zorgen dat de arbeidsovereenkomst klopt met hetgeen dat is afgesproken. Op deze manier wordt de nieuwe medewerker voortijdig geïnformeerd over wat hem/haar op zijn/haar eerste werkdag staat te wachten; de verwachtingen zijn optimaal gemanaged.

De basis op orde hebben (computer met de juiste applicaties, telefoon, inloggegevens, enz) bij aanvang van de eerste werkdag, is wellicht normaal, maar ik maak het vaak mee dat deze eenvoudige facilitaire zaken niet op orde zijn bij de start. Dit geeft direct een “verkeerde indruk” en het kan zo makkelijk zijn.
Een medewerker heeft behoefte aan persoonlijke aandacht, waardoor wordt stilgestaan bij persoonlijke doelen, talentontwikkeling en verbinding met collega’s. Naast de inhoudelijke invulling van de functie. Bezig zijn met enkel de algemene praktische zaken, voelt niet als een warm bad waarin je gehoord en gezien wordt.

Leiders
Medewerkers hebben behoefte aan leiders, die met hun mensgerichte stijl iedereen weten mee te krijgen. Mensen met een sterke visie én met het vermogen om anderen te inspireren en het beste uit hen te halen. Leiders, die medewerkers persoonlijke aandacht geven, feedback verstrekken en erkenning geven voor hun prestaties. Deze leiders weten mensen te binden. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich “thuis” voelen en zich zullen committeren aan de organisatie en zich daar ook volledig voor zullen inzetten.

Ben jij de mensgerichte manager, die nog wel wat extra coaching nodig heeft voor een perfecte employee journey, neem dan contact met me op!

Over Mayke Langenhorst
Mayke startte haar carrière als HR-professional na haar HBO-studie HRM en Universitaire opleiding verandermanagement. Sinds 2012 is ze eigenaar van ML coaching. Ze heeft haar levensverhaal “versmolten” met haar werk als business- en loopbaancoach. Zij is het levende bewijs dat je altijd in jezelf moet blijven geloven en onmogelijke doelen voor jezelf mag stellen. Mayke coacht ambitieuze professionals die een transformatie willen doormaken van een (werk)leven geleidt in door waan van de dag naar een het (werk)leven vanuit volledige eigen regie. Dus persoonlijk leiderschap tonen en het werkleven creëren dat ze ECHT willen leiden.

Dit artikel heeft gestaan op NRC Carrière