Sommige organisaties leggen de nadruk meer op talentontwikkeling en streven ernaar om intern talent te cultiveren en te laten groeien. Andere organisaties richten zich meer op talentwerving, vooral als ze snel willen groeien of als er specifieke vaardigheden of expertise nodig zijn, die niet intern beschikbaar zijn. En hoe werkt dat in jouw organisatie?

Talent intern ontwikkelen
Talentmanagement spreekt veel organisaties aan, maar in de praktijk blijkt het lastig om hier intern handen en voeten aan te geven. Vaak krijgen de dagelijkse werkzaamheden voorrang. Hierdoor is lastig om tijd en ruimte vrij te maken om talenten goed te ontwikkelen en dit te borgen in het organisatiesysteem. Als je als organisatie focust op de sterke punten en medewerkers de kans geeft om verder te groeien via bredere en wisselende functies, dan is dat dus een mooi streven, maar niet altijd realiseerbaar.

Toch is het de moeite waard om WEL tijd vrij te maken. Investeren in training, opleiding en mentorprogramma’s om de vaardigheden en capaciteiten van bestaande medewerkers te versterken, kan leiden tot een hogere retentie van werknemers. Daarnaast verbetert het de betrokkenheid en een sterke bedrijfscultuur van interne groei. Afhankelijk van de doelen van jouw organisatie, is het slim om intern te investeren in talent. Bijvoorbeeld: “Is bekend hoe lang je talent nodig hebt? Hoe langer, hoe meer het loont om zelf aan talentontwikkeling te doen. Hoe minder zekerheid over de planning, hoe groter het risico dat je loopt bij interne talent ontwikkeling.”

Andere organisaties richten zich meer op talentwerving. Dit stelt hen in staat om snel gekwalificeerd personeel aan te nemen en het talentniveau in de organisatie te versterken. Echter, de krapte op de arbeidsmarkt is momenteel een extra uitdaging om het juiste talent te werven. De vraag is bij externe werving of de cultuur van de huidige organisatie belangrijk en toereikend is? Vooral in de hogere functies, brengen externe kandidaten nieuwe normen en waarden binnen de organisatie. Daarmee veranderen ze langzaam de cultuur. Als er behoefte is aan een cultuuromslag, kan dat dus een gunstig bijeffect zijn.

Ideale situatie
Idealiter werken talentontwikkeling en talentwerving hand in hand. Organisaties kunnen zowel interne als externe talentbronnen benutten om hun behoeften op lange termijn te vervullen. Ze kunnen bijvoorbeeld zowel talent ontwikkelen binnen het bedrijf als tegelijkertijd strategisch werven om specifieke vaardigheden aan te vullen of leemtes op te vullen. Zo’n geïntegreerde aanpak zorgt voor een duurzame en evenwichtige groei van het talent in de organisatie.

Het is daarbij belangrijk voor organisaties om een strategische visie te hebben en regelmatig de balans tussen talentontwikkeling en talentwerving te evalueren. Met een personeelsplanning, waarbij de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie in kaart worden gebracht en er passende maatregelen worden genomen om talent aan te trekken en te ontwikkelen, kun je deze balans monitoren. Een open communicatie tussen HR, het management en andere belanghebbenden is essentieel om de juiste balans te vinden en te behouden.

Het uiteindelijke doel is om een sterk en divers team te creëren, dat in staat is om de doelen van de organisatie te bereiken. Zowel door intern talent te koesteren als door extern talent aan te trekken wanneer dat nodig is. Er is geen “one-size-fits-all” benadering, omdat verschillende factoren een rol spelen, zoals de bedrijfscultuur, de branche waarin de organisatie opereert, de groeidoelstellingen en de beschikbaarheid van talent op de arbeidsmarkt. Een ding is zeker: een goede manager is onmisbaar voor het ontwikkelen van talent.

Over Mayke Langenhorst
Mayke startte haar carrière als HR-professional na haar HBO-studie HRM en Universitaire opleiding verandermanagement. Sinds 2012 is ze eigenaar van ML coaching. Ze heeft haar levensverhaal “versmolten” met haar werk als business- en loopbaancoach. Zij is het levende bewijs dat je altijd in jezelf moet blijven geloven en onmogelijke doelen voor jezelf mag stellen. Mayke coacht ambitieuze professionals die een transformatie willen doormaken van een (werk)leven geleidt in door waan van de dag naar een het (werk)leven vanuit volledige eigen regie. Dus persoonlijk leiderschap tonen en het werkleven creëren dat ze ECHT willen leiden.

Dit artikel heeft gestaan in NRC Carrière.