Uit een recent kwantitatief onderzoek uitgevoerd door Motivaction/Sparkey en gerapporteerd door Managers Online, blijkt dat 63% van de HR-professionals van mening is dat er in hun organisatie heel veel onbenut potentieel aanwezig is. Wow, dat betekent dat slechts 37% van het volledige potentieel van medewerkers wordt benut in organisaties!

Dit benadrukt de noodzaak om talentmanagement serieus te nemen. Waarom? Medewerkers krijgen over het algemeen energie uit iets waar ze talent voor hebben. Het actief toewijzen van taken op basis van talenten van medewerkers zal niet alleen de productiviteit verhogen, maar ook het werkgeluk. Het vermindert het risico op onnodig ziekteverzuim en helpt uitval te voorkomen.

Leidinggevenden als drijvende kracht
Vaak zijn leidinggevenden niet goed op de hoogte van de ambities en talenten van hun medewerkers. De eerste stap om talenten te benutten, is het kennen van de talenten van medewerkers. Omdat medewerkers zichzelf vaak niet bewust zijn van hun eigen talenten, is een andere strategie nodig om deze te ontdekken.

• Bespreek successen
Laat in ieder bilateraal overleg met je medewerker de geboekte successen naar voren komen. Als leidinggevende kun je doorvragen naar het gedrag achter het succes, waardoor je ziet waar de trots en energie van de medewerker vrij komt. Op deze manier kun je als leidinggevende het talent spotten, wat voor de medewerker vaak als “normaal” wordt gezien.

• Doe een talenten test
Er zijn veel tools die de talenten en werkpunten van medewerkers in kaart brengen. Laat medewerkers een test invullen en ga samen met een professional na waar ze echt goed in zijn en waar ze van gaan “kwispelen”.

• Individuele ontwikkelingsplannen
Benut persoonlijke ontwikkelingsplannen om samen met je medewerker talent te herkennen en erkennen en hoe dit talent nog meer ingezet kan worden in het werk. Dit moedigt groei en verbetering aan.

• Actieve communicatie
Stel jij als leidinggevende wel eens persoonlijke vragen aan je medewerkers? Een hele eenvoudige maar vaak ook onderschatte tool, is het stellen van concrete en verdiepende vragen over de energiegevers tijdens het werk. Vraag waar mensen zichzelf goed in vinden en waar ze zich nog verder in willen ontwikkelen. Dit brengt in kaart waar mogelijkheden liggen voor talentontwikkeling.

Wil je als leidinggevende faciliteren dat medewerkers met plezier en energie bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie? Maak gebruik van bovenstaande tips om het talent in jouw team te ontdekken en richt je op de juiste energiebronnen van je medewerkers. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor jou als leidinggevende. Ontdek jouw eigen talenten. Als jij je bewust bent van je eigen talenten, ben je beter in staat het team te inspireren, de juiste richting aan te geven en een positieve werkomgeving te creëren.

Wij helpen je er graag bij. Neem contact met ons op om de talenten in jouw team te herkennen en ontwikkelen. Ook voor de inzet van talent testen kun je bij ons terecht.

Over Mayke Langenhorst
Mayke startte haar carrière als HR-professional na haar HBO-studie HRM en Universitaire opleiding verandermanagement. Sinds 2012 is ze eigenaar van ML coaching. Ze heeft haar levensverhaal “versmolten” met haar werk als business- en loopbaancoach. Zij is het levende bewijs dat je altijd in jezelf moet blijven geloven en onmogelijke doelen voor jezelf mag stellen. Mayke coacht ambitieuze professionals die een transformatie willen doormaken van een (werk)leven geleidt in door waan van de dag naar een het (werk)leven vanuit volledige eigen regie. Dus persoonlijk leiderschap tonen en het werkleven creëren dat ze ECHT willen leiden.

Dit artikel heeft gestaan in NRC Carrière.