Als leidinggevende is het essentieel om je team te empoweren, zodat ze hun volledige potentieel kunnen benutten. Door duidelijke communicatie en waardering uit te spreken, creëer je niet alleen een productief team, maar ook een positieve werkomgeving. Zo voelt elk individu zich gewaardeerd. Hoe doe je dat dan? Het lijkt zo eenvoudig en toch blijkt duidelijk communiceren en het waarderen een complexe materie. Wij hebben 2 tips voor je!

Duidelijke Communicatie
Zorg voor transparante en open communicatie. Makkelijk toch zou je denken? Maar toets jij je aannames over je medewerkers wel eens als leidinggevende? Onze tip is om jouw aannames los te laten door in jouw eerst komende bilaterale overleg de volgende 2 technieken toe te passen:

LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen
Luisteren: We hebben 1 mond en 2 oren. Blijkbaar is luisteren belangrijker dan praten.
Samenvatten: Herhaal wat de ander heeft gezegd en begin met: “Dus als ik het goed begrijp….., klopt dat?”
Doorvragen: Wanneer het antwoord niet helder is, stel dan een verdiepende vraag.

NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander
Vraag door naar feiten die achter de beleving/gedrag zitten. Als je medewerker zegt; Ik vind het moeilijk om met mijn collega samen te werken. Vraag dan door wat de medewerker verstaat onder moeilijk en samenwerken en met welke collega precies.

(handig: plak een geeltje op je notitieblok met LSD en NIVEA, waardoor je brein onbewust de trigger krijgt om dit toe te passen).

Waardering
Waardering uitspreken naar je medewerkers lijkt zo gemakkelijk en toch blijkt uit de praktijk dat het minder vaak gebeurt dan er behoefte aan is. Waardering op de werkvloer betekent dat elke medewerker het gevoel heeft dat ze ertoe doet. Dat wat ze doet belangrijk is én gezien wordt. Dat geeft “power”. Onze tip is om in het eerst komende overleg, concreet het gedrag te benoemen waar je waardering voor hebt aan de hand van het 4-G model.

• Gedrag– je beschrijft wat je ziet; hoe iemand zich gedraagt;
• Gevoel– je beschrijft welke gevoelens je bij het gedrag van de ander krijgt;
• Gevolg– geef aan wat de gevolgen bij jou zijn van het gedrag van de ander;
• Gewenst– in deze fase geef je aan wat het gewenste gedrag is dat je bij de ander wilt (blijven) zien.

We zijn benieuwd wat deze twee tips je gaan opleveren. Wil je meer weten hoe je deze tips toepast? Laat het ons weten, we helpen graag.

Over Mayke Langenhorst
Mayke startte haar carrière als HR-professional na haar HBO-studie HRM en Universitaire opleiding verandermanagement. Sinds 2012 is ze eigenaar van ML coaching. Ze heeft haar levensverhaal “versmolten” met haar werk als business- en loopbaancoach. Zij is het levende bewijs dat je altijd in jezelf moet blijven geloven en onmogelijke doelen voor jezelf mag stellen. Mayke coacht ambitieuze professionals die een transformatie willen doormaken van een (werk)leven geleidt in door waan van de dag naar een het (werk)leven vanuit volledige eigen regie. Dus persoonlijk leiderschap tonen en het werkleven creëren dat ze ECHT willen leiden.

Dit artikel heeft gestaan in NRC Carrière.