Als leidinggevende is het cruciaal om open te staan voor feedback, zelfs als het in de vorm van irritaties van je teamleden komt. Deze irritaties kunnen waardevolle inzichten bieden over jouw leiderschapsstijl en de dynamiek binnen het team. Feedback is een “cadeautje” zeggen ze, maar het kan vaak anders voelen. De kunst is om vanuit een helikopterview te kijken wat er gebeurt, zonder het je direct persoonlijk aan te trekken.

We benoemen enkele veelvoorkomende irritaties en wat ze kunnen zeggen over jouw leiderschapsbenadering:

1. Gebrek aan Communicatie
Teamleden kunnen gefrustreerd raken als communicatie niet helder is. Het kan wijzen op een behoefte aan duidelijkere instructies, regelmatigere updates of een meer open communicatiekanaal. Het is essentieel om te luisteren naar deze irritaties en de communicatiekanalen te verbeteren.

Een veelvoorkomende bron van irritatie is het gevoel van onvoldoende erkenning voor geleverde inspanningen. Dit kan wijzen op de noodzaak om meer waardering te tonen voor het werk van individuele teamleden. Het implementeren van een beloningssysteem of regelmatige erkenning kan deze irritatie verminderen.

3. Besluiteloosheid
Als leidinggevende is het belangrijk om besluitvaardig te zijn. Irritaties rond besluiteloosheid kunnen duiden op een behoefte aan een meer gestructureerd besluitvormingsproces. Overweeg het implementeren van heldere protocollen om besluitvorming te versnellen en de frustratie te verminderen.

4. Onvoldoende Feedback
Een gebrek aan constructieve feedback kan leiden tot onzekerheid en irritatie bij teamleden. Zorg voor regelmatige feedbacksessies en benadruk het belang van open communicatie. Dit helpt niet alleen bij het verminderen van irritaties, maar bevordert ook een positieve werkomgeving.

5. Gebrek aan Teamontwikkeling
Irritaties over een gebrek aan teamontwikkeling kunnen aangeven dat er behoefte is aan investeringen in training en teambuildingactiviteiten. Als leidinggevende is het van belang om de groei van het team te stimuleren en mogelijkheden te bieden voor professionele ontwikkeling.

Dus neem altijd de irritaties serieus en beschouw het als waardevolle feedback. Door proactief te reageren op deze signalen, kun jij als leidinggevende jouw aanpak verbeteren. Het is een verbetering, die jou als leidinggevende de mogelijkheid geeft om het systeem van de organisatie te verbeteren.

Wil je meer weten hoe je om kunt gaan met irritaties vanuit jouw team? Laat het ons weten, we brengen graag verbetering aan samen met jou!

Over Mayke Langenhorst
Mayke startte haar carrière als HR-professional na haar HBO-studie HRM en Universitaire opleiding verandermanagement. Sinds 2012 is ze eigenaar van ML coaching. Ze heeft haar levensverhaal “versmolten” met haar werk als business- en loopbaancoach. Zij is het levende bewijs dat je altijd in jezelf moet blijven geloven en onmogelijke doelen voor jezelf mag stellen. Mayke coacht ambitieuze professionals die een transformatie willen doormaken van een (werk)leven geleidt in door waan van de dag naar een het (werk)leven vanuit volledige eigen regie. Dus persoonlijk leiderschap tonen en het werkleven creëren dat ze ECHT willen leiden.

Dit artikel heeft gestaan in NRC Carrière.